13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

Acţiune de control desfășurată de ITM Călărași în perioada februarie – decembrie 2021

În perioada februarie  – decembrie 2021 se va desfăşura  „Acţiunea de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus”, având următoarele obiective:

– monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale care pot fi determinate de expunerea lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus (SARS-CoV-2), precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate în întreprinderi.

– conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

– identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în întreprinderi, care vizează riscurile profesionale rezultate sau care pot să rezulte din expunerea lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus, în cursul activităţii lor.

Acţiunea de control va viza întreprinderi din toate domeniile de activitate.