18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

Controale efectuate de ITM Călărași

In sãptãmâna 03 – 07.05.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: şcoli de şoferi, construcţii, agricultură, confecţii metalice, brutării, comerţ, fabricarea de hâtie şi carton,  restaurante /baruri, depozite de materiale de construcţii, transport rutier de mărfuri, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

 – verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

 –  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

 – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 –  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– neevidenţierea orelor prestate;

– neachitarea drepturilor salariale la zi;

– lipsa programării CO/2021;

– lipsa dovezilor de comunicarie a adeverinţelor de venit;

–  completarea eronată în REVISAL;

 –  regulamentul Intern incomplete;

– nu au fost marcate caile de circulaţie si de acces, iar semnalizarea privind protectia personalului la locul de muncă nu era facută conform HG 971/2006, ART. 6, 7;

– nu s-a stabilit obligaţia conducatorului auto de a confirma prin semnatură in foaia de parcurs, verificarea starii tehnice a autovehiculului inainte de plecarea in cursa;

– Planul anual privind asigurarea mentenanţei echipamentelor de muncă, a instalaţiilor electrice, conform indicaţiilor din cărţile tehnice ale utilajelor şi instalaţiilor proprii, nu este întocmit pe anul în curs;

– marcajele erau şterse în mare parte, iar căile de acces şi de circulaţie prezenta suprafeţe cu proeminenţe sau găuri în asfalt ce pot provoca împiedicări şi căderi prin folosirea de încălţăminte necorespunzătoare;

– nu au afişat la intrarea in sediul social si in cele mai vizibile locuri, reguli de conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, (afise, pliante, etc.).

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 10 din angajatori, unul a fost sancţionat . Au fost dispuse 10 măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 7 controale, 6 angajatori au fost sancţionaţi, şi au fost aplicate amenzi în valoare de 18000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 14 mãsuri cu termene precise de rezolvare.