30 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

S.P.C.L.E.P. Călărași anunță că termenul de eliberare a cărților de identitate este de 5 zile

𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭̧𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐂𝐚̆𝐥𝐚̆𝐫𝐚𝐬̧𝐢 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐭̧𝐚̆ 𝐜𝐚̆ 𝐚𝐜𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐭 𝐟𝐢 𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭̧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐢̂𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝟓 𝐳𝐢𝐥𝐞!

● Conform art. 15/OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului.

● În cadrul S.P.C.L.E.P. Călărași, termenul de eliberare a cărților de identitate este de 5 zile.*
*cu excepția cazurilor când sunt necesare verificări suplimentare

● În situația în care aveți o urgență și doriți eliberarea cărții de identitate într-un timp mai scurt, puteți solicita acest lucru printr-o cerere adresată șefului de serviciu. Cererea trebuie să fie însoțită de dovada urgenței dumneavoastră (bilet de avion în cazul unei plecări, acte medicale în cazul unei probleme grave de sănătate etc), iar serviciul nostru va încerca rezolvarea ei într-un timp mai scurt, în măsura posibilităților.

● Într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit, cetățenii se pot adresa și Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a județului Călărași, cu sediul în mun. Călărași, b-dul. Republicii, nr. 50, jud. Călărași (ex: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt sat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operații notariale/bancare/poștale etc.).

Eliberarea Actului de Identitatela: Expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei.

𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Programul de lucru cu publicul al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Călărași este următorul:
– Luni, marti, joi – 08:00- 16:30
– Miercuri – 08:00- 18:30
– Vineri – 08:00-14:00

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
c) în cazul schimbării domiciliului
d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile. Vezi mai puţin