30 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Pachete cu ajutoare alimentare şi de igienă pentru persoanele defavorizate

Începând cu data de 18 mai 2021, de luni până joi între orele 09:00 – 15:00 şi vineri între orele 09:00 – 13:00, Primăria Municipiului Călăraşi, prin Direcția de Asistență Socială Călărași, va distribui, la sediul Cantinei de Ajutor Social, din strada Prel. Dobrogei, nr. 65, pachete cu ajutoare alimentare şi de igienă pentru persoanele defavorizate, conform prevederilor art. 3, pct. 1, lit. c) din OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – POAD, în anul 2021.

Distribuirea se va face către beneficiarii înscriși pe lista suplimentară, respectiv persoanele dependente (persoane cu handicap grav și accentuat, adulți şi copii), în ordinea prezentării la centrul de distribuție şi conform programării. Ajutoarele alimentare şi produsele de igienă se pot ridica de către beneficiari în baza prezentării actului de identitate valabil (în original) şi a unei copii a certificatului de încadrare în grad de handicap, după verificarea identităţii persoanei, a numelui înscris pe lista de distribuţie şi a semnării de primire a produselor.

Produsele pot fi ridicate de orice reprezentant al persoanei beneficiare, numai după prezentarea ambelor acte de identitate valabile (beneficiar şi reprezentant), în original si a unei copii a certificatului de încadrare în grad de handicap.