18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

11 iulie „Ziua Inspecției Muncii”

Ziua de 11 iulie, a fost instituită prin Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă ca fiind „Ziua Inspecţiei Muncii”.
Inspectoratele teritoriale de muncă sunt unităţi cu personalitate juridică, organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti şi funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii, care este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei  Sociale, prin care se exercită atribuţiile de autoritate de stat în domeniile sale de competenţă.
Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă au ca principal scop urmărirea îndeplinirii de către angajatori a obligaţiilor legale în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii.
Inspectorii de muncă care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Călăraşi, cu ocazia „Zilei Inspecţiei Muncii”, nu vor desfăşura activităţi specifice de control, ci doar activităţi de informare. Motivul restricţionării controalelor în data de 11 iulie, în fiecare an, a fost prevăzut în Legea nr. 337/2018 privind „Statutul inspectorului de munca”, publicată in Monitorul Oficial şi intrată în vigoare din ultima zi a lunii decembrie 2018.
Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă sunt preocupate în permanenţă de informarea şi conştientizarea atât a angajatorilor cât şi a angajaţilor cu privire la importanţa cunoaşterii şi respectării legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
ITM Călăraşi are o colaborare bună cu autorităţile şi instituţiile publice judeţene, în mod deosebit cu Instituţia Prefectului, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Judeţeană de Pensii, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Şcolar Judeţean. Le mulţumim, pe această cale, autorităţilor şi instituţiilor publice  judeţene, precum şi instituţiilor de presă locale pentru o buna colaborare şi sprijin în desfăşurarea unor acţiuni.
Inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi doresc să menţină în continuare, un nivel de încredere în rândul angajaţilor şi angajatorilor, să răspundă ca şi până acum, prompt la solicitările cetăţenilor, să fie la fel de buni, de responsabili şi performanţi, pentru asigurarea unei munci sigure şi decente.

„Aprecieri pentru activitatea desfăşurată de inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi şi succes în activitate angajatorilor şi angajaţilor de pe piaţa muncii din judeţul Călăraşi”

Ionel Stan -Inspector șef ITM Călărași