30 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

489 societăţi comerciale controlate în semestru I din anul 2021, de către Inspectorii ITM Călărași

În cursul semestrului I 2021, inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au controlat un număr de 489 societăţi comerciale, în următoarele domenii de activitate:

– agricultură – 59 de societăţi;

– transporturi – 32 de societăţi;

– industrie, comerţ, alte domenii – 398 de societăţi.

În urma acestor controale au fost aplicate 858 de avertismente, 37 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 196500 de lei şi 888 de măsuri.

În vederea remedierii neconformităţilor constatate în timpul controalelor sau în timpul cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă pot recurge la următoarele mijloace juridice:

  1. aplicarea de măsuri (stabilite prin procesul de control), cu termene precise de realizare şi raportare, în vederea  remedierii neconformităţilor cu prevederile legale;
  2. aplicarea de sancţiuni contravenţionale (stabilite prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor) principale sau complementare. Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională. În funcţie de natura şi gravitatea faptei, inspectorii de muncă pot să aplice una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare, cum ar fi: anularea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor de muncă atunci când se constată  o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională cu înscrierea măsurii de sistare a activităţii în Certificatul Constatator;
  3. sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri prevăzute de lege ca infracţiuni;
  4. cereri de radiere a persoanei juridice din Registrul Comerţului, în cazul săvârşirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de  securitate şi sănătate în muncă.

Totodată inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi conştientizare a angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor din CSSM-uri, reprezentanţilor lucrătorilor, medicilor de medicina muncii, reprezentanţilor patronatelor, sindicatelor privind necesitatea  dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru o bună desfăşurare a activităţii şi pentru siguranţa lucrătorilor, activităţile de control şi prevenire, vor continua şi în viitor.