28 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Ședinţă extraordinară a Consiliul Local al municipiului Călăraşi

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, miercuri, 11.08.2021 ora 16:45, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.

2- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași și a creditelor interne, la data de 30.06.2021.

3- Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local.

4- Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul ,,Locuinţe sociale bloc 15 Tr. A+B” din municipiul Călăraşi.