28 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

8 accidente de muncă înregistrate în primul semestru al anului 2021

În primul semestru al anului 2021, ITM Călăraşi a înregistrat 8 accidente de muncă, din care toate opt cu incapacitate temporară de muncă.

Cauzele acestor accidente au fost:

– 2 cazuri au fost pentru efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre;

– 1 caz pentru efectuare necorespunzătoare de poziţionări, consolidări, fixări etc.

– 1 caz pentru expunerea în afara sarcinilor de muncă prin deplasare/staţionare în locuri/zone cu pericol permanent/temporar.

– 4 cazuri pentru instruirea incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.               

Domeniile de activitate în care s-au produs aceste accidente sunt:

      – agricultură;

      – industria prelucrătoare;

      – salubrizare;

      – transport;

In vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate in muncă şi pentru prevenirea accidentelor de munca şi a bolilor profesionale, enumerăm câteva obligaţii ale angajatorilor:

– să adopte soluţii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea şi sănătatea in muncă, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesională a lucrătorilor;

– să întocmeasca un plan de prevenire si protecţie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să il aplice corespunzator condiţiilor de muncă specifice unitatii;

– să asigure si să controleze cunoaşterea si aplicarea de catre toţi lucrătorii a măsurilor prevazute in planul de prevenire si de protecţie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securităţii si sănătăţii in muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe;

– să obţină autorizaţia de functionare din punctul de vedere al securităţii si sănătăţii în muncă, înainte de inceperea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;

– să stabileasca pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile si răspunderile ce le revin in domeniul securităţii si sănătăţii in muncă, corespunzator functiilor exercitate;

– să elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sănătate in muncă, ţinand seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate in responsabilitatea lor;

– să asigure echipamente individuale de protecţie, etc.

             În aceeaşi măsură şi salariaţii au obligaţii. Fiecare lucrator trebuie să işi desfaşoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel incat să nu expună la pericol de accidentare sau imbolnăvire profesională, atât propria persoană cât şi alte personae, care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de muncă.