18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Primăria Municipiului Călărași continuă acțiunile de identificare și ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public

Primăria Municipiului Călărași continuă acțiunile de identificare și ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public.

Astfel, de la debutul campaniei în data de 29.06.2021 şi până în prezent au fost emise 86 de somaţii, situația prezentându-se astfel:

  • 18 mașini ridicate de către primărie
  • 51 mașini ridicate de către proprietari
  • 17 mașini se află încă în termenul legal de 10 zile de când s-au emis somațiile și pot fi ridicate de către proprietari.

Conform legii privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public, după 10 zile de la aplicarea somaţiei pe autovehicul, primarul poate dispune ridicarea, inventarierea și depozitarea autovehiculului într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.

Dacă în termen de 10 zile de la data anunţului proprietarul sau deţinătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicată, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.

Recuperarea vehiculelor ridicate se poate face în urma unei taxe de ridicare, transport şi depozitare (vezi tarifele mai jos) ce va fi achitată la locaţia situată pe strada Varianta Nord nr. 6, în incinta Astalrom.

Taxa de ridicare pentru vehicule cu masa totală de până la 5 to este de 200 lei iar pentru cele cu masa totală maximă autorizată de peste 5 to fiind de 250 de lei

Taxa pentru transport în ambele situaţii menţionate mai sus este de 100 de lei.Taxa de depozitare este 15 lei / zi în ambele situaţii precizate anterior.

Precizăm că pentru a fi declarate abandonate sau fără stăpân, autovehiculele trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stăpân, respectiv să fi stat cel puțin 6 luni nemișcate pe domeniul public, să le lipsească elemente de caroserie, lipsă sistem de iluminare-semnalizare, sistem de rulare deteriorat, geamuri sparte și alte indicii care confirmă neutilizarea îndelungantă a vehiculului.