14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Municipiul Călărași este gazda celei de-a 15 sesiuni de formare din cadrul proiectului E-TIC

În perioada 29 august – 1 septembrie 2021, Municipiul Călărași este gazda celei de-a 15 sesiuni de
formare din cadrul proiectului E-TIC. Evenimentul face parte din cele 41 de sesiuni județene
organizate de către Asociaţia Municipiilor din România la nivel național și dedicate aleșilor locali,
funcționarilor publici și consilierilor de etică, de la nivelul municipiilor. La sesiunea de formare
participă colegi din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Consiliului Local al Municipiului
Călărași, Primăriei Municipiului Oltenița și Primăriei Municipiului Alexandria.
Sesiunile de formare planificate prin proiectul E-TIC vizează o mai bună cunoaștere și aplicare a
legislației specifice administrației publice pe subiecte de etică, transparență, situații de
incompatibilități și conflicte de interese.

Cursanții discută pe tematicile prezentate și pe baza unor situații întâlnite în activitatea desfășurată
în municipiile din care provin. Exercițiile practice se concentrează pe principii și norme de
conduită, pe stabilirea valorilor personale și diferențierea lor față de valorile profesionale ale
funcționarilor publici. În program vor fi dezbătute situații de incompatibilități și conflicte de
interese și posibilități de îmbunătățire a transparenței la nivel local. La finalul sesiunii se vor realiza
și prezenta planurile de acțiune și măsuri de prevenire în ceea ce privește etica, transparența,
conflictul de interese și incompatibilitățile pentru fiecare municipiu participant.
Proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ȘI CALITĂȚII SERVICIILOR PENTRU
CETĂȚENI – O ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ TRANSPARENTĂ ȘI RESPONSABILĂ,https://etic.ro/,” beneficiază de un grant oferit prin Granturile Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare
locală și se află în curs de implementare de către Asociația Comunelor din România, Asociația
Autorităților Locale și Regionale din Norvegia, KS și Asociația Municipiilor din România, în
perioada 1 octombrie 2019-30 septembrie 2022.