13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Consilierii locali au aprobat proiectul„TURISM DURABIL ÎN CĂLĂRAȘIUL DUNĂREAN”

Convocaţi luni 30.08.2021 în şedinţă ordinară, consilierii locali au adoptat, în unanimitate, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „TURISM DURABIL ÎN CĂLĂRAȘIUL DUNĂREAN” în vederea obținerii finanțării din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 Axa prioritară 4, Măsura 2.1. – Promovarea și valorifiarea produselor și activităților specifice zonei.

Conform Priorităţii Uniunii Europene nr. 4, Măsura 2.1., obiectivul specific este reprezentat de promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei zonei.

Valoarea totală a proiectului este de maxim 724.823,90 lei (inclusiv T.V.A.), sumă integral eligibilă, echivalentul a 162.571 euro, la cursul de schimb leu – euro precizat în Ghidul Solicitantului. Contribuția proprie a UAT Municipiul Călărași la totalul cheltuieli eligibile este de 0%.