13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

Amenzi în valoare de 20 000 de lei pentru muncă nedeclarată, aplicate de inspectorii ITM Cãlãraşi

În perioada 17 – 23.09.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: agricultură, comerţ cu produse chimice, depozite materiale de construcţii, comerţ, confecţii textile, construcţii şi alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

 – verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

 – identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

 – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 – verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.

 – eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– neîncheierea în formă scrisă a CIM;

– neevidenţiere ore prestate;

– neacordare drepturi salariale;

– lipsa dovadă comunicare adeverinţe de vechime.

– societatea nu a numit prin decizie lucratorul care acordă primul ajutor în şantier;

– societatea a asigurat EIP conform normativului, dar unele sortimente prezentau uzură şi nu era purtat în integralitatea sa, de către toţi lucrătorii;

– societatea nu a îngradit, marcat si semnalizat cu toate dispozitivele, intrările şi perimetrul şantierului;

– societatea nu avea planul propriu de securitate avizat corespunzător şi nu era actualizat conform evoluţiei lucrărilor din santier;

– societatea nu a asigurat în cantităţi suficiente EIP şi materiale igienico – sanitare pentru evitarea infectării cu virusul SARS CoV 2;

– unitatea nu a completat lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie cu echipamentele de protecţie specifice evitării răspândirii noului virus SARS CoV-2.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 27 angajatori, 4 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 20000 de lei pentru muncă nedeclarată. Au fost dispuse 15 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 19 controale, 18 angajatori au fost sancţionaţi. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 37 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.