14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

DEFICIENȚE DEPISTATE DE INSPECTORII ITM CĂLĂRAȘI

În perioada 25 – 29.10.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate:  creşterea bovinelor şi caprinelor, comerţ, agricultură, exploatarea forestieră, transporturi, construcţii, asistenţă medicală, pază şi protecţie, curierat, alte domenii de activitate.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate mai multe deficienţe:

– neîncheierea în forma scrisă a CIM;

– angajatorul nu face dovada înmânării unui exemplar din CIM salariatului;

– neacordarea drepturilor salariale;

– neplata concediului de odihnă la încetarea activităţii;

– a fost numită prin decizie persona care acordă primul ajutor lucratorilor, dar nu a fost instruită in acest sens;

– caile de acces sunt îngustate datorită depozitării necorespunzătoare a ambalajelor;

– nu se poate face dovada reinstruirii lucrătorilor cu privire la noile riscuri reprezentate de infectarea cu SARS COV 2.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 34 de angajatori, 5 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 24000 de lei, din care pentru muncă nedeclarată 20000 de lei. Au fost dispuse 43 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 24 de controale, 14 angajatori au fost sancţionaţi. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat  31 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

În continuare se acordă prioritate acţiunilor de comunicare a scrisorilor de informare către angajatorii care prestează activitate în domeniile susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate şi verificarea modului de respectare a Legii nr.55/2020, pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID – 19.