13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILILULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, vineri, 05.11.2021, ora 12:00, care se va desfăşura prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia WhatsApp/ SMS cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare strada Independenţei, tronson str. Dobrogei – strada Păcii”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi adiacente străzilor Bucureşti şi Prelungirea Bucureşti din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”.