13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ, SEMNATE DE PRIMĂRIA CĂLĂRAȘI

Direcția programe și dezvoltare locală din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, anunță semnarea a
două noi contracte cu finanțare nerambursabilă prin care se vor realiza documentații tehnicoeconomice, după cum urmează: studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea
acordurilor / avizelor de mediu, studii topografice, documentații cadastrale, precum și orice alte
categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru
implementarea proiectului, DALI, proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor,
proiectul tehnic de execuție.
Titlurile acestor două proiecte sunt:

„Mobilitate urbană prin promovarea utilizării mijloacelor alternative de transport”

Proiect adresat domeniului mobilității urbane în municipiu şi care va conține intervenţii în
scopul asigurării creșterii performanțelor de transport a celor 3 coridoare de mobilitate urbană
integrată prin intervenţii asupra unor străzi din municipiul Călăraşi pe care circulă transportul
public urban:
* Coridor 1: zona SIDERCA – str. SULFINEI – str. PANDURI – str. MUȘEȚELULUI – str. ȘTIRBEI VODĂ –
str. LOCOMOTIVEI – str. TUDOR VLADIMIRESCU – B-dul NICOLAE TITULESCU – B-dul REPUBLICII – str.
BUCUREȘTI;
* Coridor 2. Intermodal SIDERCA – str. PRELUNGIREA BUCUREȘTI – str. BUCUREȘTI – blocuri IMC;
* Coridor 3. Str. PESCĂRUŞ – str. PANDURI- str. NĂVODARI – str. CORNIȘEI – B-dul 1MAI – str.
INDEPENDENȚEI;

Tipurile de intervenţii vizate sunt următoarele:
* extinderea/reabilitarea zonelor şi traseelor pietonale şi semi-pietonale din cadrul coridoarelor de
mobilitate urbană integrată, în scopul îmbunătăţirii performantelor mobilităţii prin asigurarea
conectivităţii celor 3 coridoare identificare;
* extinderea reţelei pistelor/traseelor pentru biciclete, stații inteligente de biciclete, inclusiv
construirea și amenajarea de parcaje pentru biciclete;
* plantarea de aliniamente de arbori şi arbuşti pe străzile urbane, în zonele pietonale și
semipietonale, în lungul pistelor pentru biciclete, al traseelor pietonale;
* extindere sistemului inteligent de prioritizare a soluțiilor de transport în comun și ecologic,
inclusiv soluții active de creștere a siguranței călătorilor și pietonilor;
* creșterea performanțelor sistemului integrat de taxare electronică prin introducerea de aplicații
de călătorie de tip „mobility as a service”;
* achiziţionarea şi amplasarea staţiilor de autobuze inteligente cu sisteme interactive de transport;
* achiziţionarea de vehicule ecologice de transport, autobuze cu propulsie electrică;

„Regenerarea spațiului urban în cartierele rezidențiale din municipiul Călăraşi”

Tipurile de intervenţii vizate pentru viitorul proiect sunt următoarele:
* regenerare urbană care se referă la amenajarea spaţiilor verzi cu vegetaţie;
* refacerea aleilor pietonale;
* achiziţionarea echipamentelor de joacă pentru copii împreună cu un mobilier urban pentru
odihnă în scopul promovării utilizării spaţiului de către toate categoriile de vârstă;
* modernizare şi reabilitare a zonelor din cartierele de locuit cât şi înfiinţarea în aceste zone a noi
spații recreative;
* reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice din Municipiul Călăraşi;
* alte tipuri de intervenţii permise de ghidurile specifice ce urmează fi în vigoare în următoarea
perioadă de programare europeană.

Cele două proiecte au o valoare totală de 600.000 Euro, sursa de finanțare fiind „Sprijin la nivelul
regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-
2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură şi servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic şi infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură – 5D2”.

Contribuția Municipiului Călăraşi este 0%.

În prezent, pentru cele două proiecte sunt în derulare respectiv în pregătire achiziţionarea serviciilor
de proiectare.