30 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

CONSILIERII LOCALI, CONVOCAȚI JOI 25 NOIEMBRIE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.11.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Călăraşi şi statului de funcţii pentru Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Călăraşi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Construire spaţii producţie şi depozitare”, situat în municipiul Călăraşi, strada Dr. Ing. Ciulinaru Ion, nr. 5.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Introducere teren intravilan cu funcţiunea mixtă de comerţ/servicii+funcţiuni complementare T83/1, P14″, situat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi a imobilelor cu număr cadastral 31405, număr cadastral 31406, număr cadastral 31407, număr cadastral 33790, număr cadastral 33795, număr cadastral 33760, situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

6. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Călăraşi, având numărul cadastral 31934, în suprafaţă de 51742 mp, numărul cadastral 32883, în suprafaţă de 5759 mp şi numărul cadastral 21734, în suprafaţă de 4415 mp, teren situat în strada Rocada, nr. 26 – Cimitirul ,,Sfântul Lazăr”, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.

7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren, având numărul cadastral 30990, cu suprafaţa de 45658 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4, aparţinând domeniului public al UAT Municipiul Călăraşi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren cu suprafaţa de 173 mp, situat în strada Viitor, nr. 5, carte funciară nr. 26500, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi. 2

9. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren cu suprafaţa de 173 mp, situat în strada Viitor, nr. 5, carte funciară nr. 26500, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi.

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Actor Ştefan Bănică, nr. 6, lot E, zona FNCLivada, în suprafaţă de 129 mp, carte funciară nr. 24110, în favoarea doamnei Mustafa Viorica.

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Actor Ştefan Bănică, nr. 8, Lot E8, zona FNC – Livada, în suprafaţă de 203 mp, carte funciară nr. 24466, în favoarea domnului Mustafa Nicolae.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de acţiune pentru activităţile de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ pe raza municipiului Călăraşi pentru iarna 2021 – 2022″.

14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi a blocurilor de locuinţe sociale G14, G15, G16, G17, J21, J22, J23, J9 şi J27 din municipiul Călăraşi.

15. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 1.400.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul propriu al municipiului Călărași în anul 2021.

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi în anul 2021.

Diverse.

Primar, Dulce Marius Grigore