13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

MODIFICAREA LEGII NR. 295/2004R PRIVIND REGIMUL ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR

În vederea aplicării unitare și corecte a prevederilor incidente regimului armelor și munițiilor, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, vă informează :

Începând cu data de 15.11.2021, ca urmare a modificării Legii nr. 295/2004R privind regimul armelor și munițiilor prin Legea 272/2021, armele neletale prevăzute în categoria D pct. 2 și 3 din anexa la Legea nr. 295/2004, respectiv ”pistoalele de semnalizare” și ”pistoalele de start, folosite în competițiile sportive”, au fost trecute în categoria C din anexa la lege, respectiv ”Arme și muniții neletale supuse autorizării”, punctul 5 –”Arme de alarmă și arme de semnalizare”, iar pe cale de consecință până la data de 15.11.2022, persoanele fizice și juridice autorizate să dețină astfel de arme neletale, au obligația de a se prezenta la organul de poliție competent teritorial, în vederea:

– înscrierii armei/armelor din certificatul de deținător în permisul de armă/autorizația de folosire, în cazul celor care posedă un asemenea document;

– obținerii permisului de armă/autorizației de folosire, în cazul celor care nu posedă un asemenea document, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 295/2004R, referitoare la autorizarea portului și folosirii armelor neletale din categoria celor supuse autorizării;          

Potrivit legislației incidente, titularii armelor neletale supuse autorizării din categoria ”C” a anexei Legii nr.295/2004R, respectiv ”pistoale cu proiectil din cauciuc”, ”pistoale cu gaz iritant-lacrimogen”, ”arme lungi/scurte de tir sportiv cu aer comprimat”, înscrise în certificate de deținător pentru arme neletale, care nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute în actele normative modificatoare ale Legii nr. 295/2004R, au doar dreptul de deținere asupra armelor înscrise în document, fiindu-le aplicabile prevederile Capitolului II, Secțiunea a-V-a din Legea nr. 295/2004R privind regimul armelor și munițiilor”Condiții cu privire la procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul, folosirea armelor neletale de către persoanele fizice”, cu accent pe respectarea drepturilor și obligațiilor posesorilor armelor neletale supuse autorizării, prevăzute de art. 58 alin. 1 din lege.

De menționat faptul că potrivit art. 58 alin.1 raportat la art. 26 alin. 1 din Legea nr. 295/2004R, dreptul de deţinere asupra armei neletale supuse autorizării, atestat prin certificatul de deținător, conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reşedinţa înscrisă în document, în condițiile prevăzute de art. 77 alin.1 raportat la art. 15 alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004R aprobate prin H.G. nr.11/2018, respectiv ”în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. 1 raportat la art. 26 alin. 2, 3 și art. 27, toate din Legea nr. 295/2004R, titularul armei neletale supuse autorizării, deținută în baza certificatului de deținător, poate fi autorizat, de către organul de poliţie competent teritorial, la cerere, să scoată arma deţinută în condiţiile legii din incinta locului unde aceasta este păstrată, numai cu ocazia depunerii armei la un armurier, în vederea folosirii acesteia într-un poligon autorizat sau cu ocazia schimbării locului de păstrare a armei.