18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

PROIECT DEPUS SPRE FINANȚARE DE CĂTRE MUNNICIPIUL CĂLĂRAȘI

Municipiul Călărași, în calitate de aplicant, a depus spre finanțare proiectul cu titlul „Restaurare, consolidare și punere în valoare Muzeul Municipal Călărași – Primăria Veche”, în valoare totală de 159.657 lei.

Cuantumul finanțării solicitate este de 139.903 lei (maxim acordat), la care se adaugă o contribuție proprie de 19.754 lei (12,37%). Finanțator este Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI).

Proiectul se încadrează în inițiativa de protejare şi promovare a monumentelor istorice. Clădirea cu denumirea de „Primăria Veche” a fost construită în anii 1886-1887, pe locul fostului han ce aparţinuse Eforiei Spitalelor Mănăstirii Colţea, după planurile arhitectului Ion Socolescu (1856-1924).

De la 1 ianuarie 1888 și până la începutul anului 2013, cu mici întreruperi, a funcționat ca Palat Comunal, Primărie, Sfat Popular, Bibliotecă și din nou Primărie. Din anul 2014 a fost inaugurată ca sediu al Muzeului Municipal Călărași. În timp, intervențiile au constat în lucrări de consolidare (după cutremurul din 1977), de refuncționalizare (în 2014) și lucrări de reparații efectuate de-a lungul anilor.

Clădirea reprezintă un obiectiv important pentru comunitatea locală, atât din punct de vedere al
funcțiunii sale, cât și al statutului de monument istoric. Întrucât acest obiectiv nu mai răspunde
exigențelor de calitate actuale, trebuie realizate studiile și documentațiile tehnice necesare
pentru restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a acestuia.

În cazul obținerii finanțării solicitate, aceasta va fi utilizată, exclusiv, pentru realizarea
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), urmând ca, ulterior, Municipiul Călărași
să realizeze documentația la stadiul Proiect Tehnic, documentație ce va sta la baza execuției
lucrărilor proiectate.