27 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021-2027 MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI ŞI ZONA URBANĂ FUNCŢIONALĂ CĂLĂRAŞI A FOST APROBATĂ

Consilierii locali au aprobat, în şedinţa ordinară din 27 ianuarie, Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană 2021-2027 Municipiul Călăraşi şi Zona Urbană Funcţională Călăraşi, document care a fost elaborat, în cadrul proiectului „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni la nivelul administrației publice a Municipiului Călărași”, Cod SIPOCA 816 / Cod MySMIS2014 135232, finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, pentru a răspunde nevoilor și exigențelor de finanțare pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor europene 2021-2027.
În cadrul acestui proiect a fost fundamentată Zona Urbană Funcţională Călăraşi, constituită din UAT-urile
municipiul Călăraşi, Ciocănești, Cuza Vodă, Dichiseni, Dragalina, Grădiștea, Modelu, Roseți, Ștefan Vodă şi
Vîlcelele.