28 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE DE DOMICILIU

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că, în perioada 10 – 24 martie 2022, posesorii de autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv şi cel mult 8+1 locuri, cu excepţia autovehiculele ale căror dimensiuni sunt mai mari de 2,5 x 5m, pot depune la registratură cerere pentru licitarea / atribuirea unui loc de parcare de domiciliu, în parcarea situată pe următoarele străzi:

 • Str. Sf. Nicolae, bl. A24: 24 locuri (fără locurile 1-14 );
 • Str. Traian, bl. A24, bl. A25, bl.A14 sc. A, bl. A16 sc. 1: 42 locuri (fără locurile 26 şi 27);
 • B-dul Republicii, bl. N29, bl. N30: 32 locuri (fără locul 22 rezervat pers. handicap);
 • B-dul Republicii, bl. N27, bl. N28, bl. N34: 38 locuri;
 • Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu (fosta şcoală 11), bl. I 26, bl. I 27, bl. I 28, bl. I 29, bl. I 30, bl. I 31, bl. I 32: 67 locuri;
 • Str. Panduri, bl. H13 sc. D, sc. E1, sc. E2: 19 locuri;
 • Str. Năvodari, bl.F9 sc. A, bl. F12 sc. C, F12 sc. D: 43 locuri;
 • Str. Victoriei – Macului, bl. H14, bl. H15, bl. H16, bl. H24, bl. H26: 155 locuri;

Documente necesare pentru persoane fizice:

 • Documente privind domiciliul / reşedinţa: copie BI / CI;
 • Certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate / utilizare / folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi original pentru conformitate;
 • Certificat fiscal pe numele solicitantului – fără datorii la bugetul local;
 • Documente privind dreptul de folosinţă / utilizare al autovehiculului: contract de comodat în formă autentificată, adeverinţă din care să rezulte că persoana juridică ce are calitatea de proprietar al autovehiculului este de acord ca persoana fizică angajată a societaţii sau administratorul acesteia are dreptul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dovadă că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990 (dacă este cazul);
 • Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc mai multe familii şi se solicită câte un loc de parcare de familie – copie;

Documente necesare pentru persoane juridice:

 • Certificat de înregistrare al societăţii, C.I.F. (C.U.I.) – copie;
 • Certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate / utilizare / folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi original pentru conformitate;
 • Contract de comodat în formă autentificată privind dreptul de folosinţă/utilizare al autovehiculului (după caz);
 • Împuternicirea, însoțită de B.I. / C.I., a persoanei desemnate să depună documentele în numele societăţii.

Notă: În conformitate cu prevederile prezentului regulament, la prima fază de licitație/atribuire se licitează/atribuie un singur loc de parcare pentru un apartament, indiferent de numărul de persoane care locuiesc în acesta sau de numărul de autovehicule pe care le deţin persoanele respective, cu excepţia cazului în care într-un apartament au domiciliul două sau mai multe familii.