14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

11 martie 2022 – Ziua Națională a Meseriilor

Educația și formarea elevilor în cadrul disciplinelor tehnice au un rol determinant în cariera profesională a acestora, dar și în dezvoltarea economică a județului Călărași. Adecvarea la nevoile mediului economic în continuă schimbare și modernizarea reprezintă bazele dezvoltării unui învățământ profesional și tehnic flexibil, deschis și performant.

Inspectoratul Școlar Județean Călărași își propune să aducă în prim plan importanța dobândirii unei calificări profesionale într-un parteneriat real școală – operator economic – comunitate locală, în perspectiva construirii unei cariere de succes pentru tinerii absolvenți.

Astfel, în data de 11 martie 2022, va avea loc Marșul Liceelor Tehnologice, sub deviza Fii_meseriaș_în_Călărași, în mai multe localități din județ.

În municipiul Călărași, începând cu ora 10, în fața Colegiului Agricol ”Sandu Aldea”, 400 de elevi din învățământul profesional și tehnic vor lua parte la Marșul Meseriașilor.

La Sala ”Barbu Știrbei” din cadrul Centrului Județean de Cultură și Creație, Călărași, va avea loc dezbaterea cu tema ”Priorități și perspective în învățământul profesional și tehnic în județul Călărași”, începând cu ora 12.

Acțiunile sunt menite să contribuie la creşterea vizibilităţii şi atractivităţii învăţământului profesional și tehnic din județul Călărași. Printr-un efort conjugat al tuturor factorilor interesați, pot fi implementate cu succes modalități constructive de modernizare a sistemului de educație și formare profesională.Pentru o societate prosperă, bazată pe o economie solidă, şcoala trebuie să formeze buni cunoscători ai lucrului practic, într-o diversitate de domenii, în funcţie de cerinţele pieţei forţei de muncă şi prin asigurarea unei concordanţe între oferta de locuri pentru calificare şi cererea la nivelul fiecărui judeţ sau în ansamblul economic al regiunii de dezvoltare respective. Prin faptul deja dovedit că succesul într-o meserie este determinat de axarea pe instruirea practică, dar şi de calitatea partenerilor de practică, atât şcoala ca furnizor de formare iniţială, cât şi partenerii de instruire au o importanţă egală în formarea unor buni meseriaşi, în condiţiile în care pregătirea profesională trebuie făcută aplicat, pe domenii.

Biroul comunicare ISJ Călărași