13 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

CAMPANIE DESFĂȘURATĂ DE ITM CĂLĂRAȘI, LA STAȚIILE DE DISTRIBUȚIE A CARBURANȚILOR AUTO

În perioada 10.03-16.03.2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a desfăşurat în coordonarea Inspecţiei Muncii, Campania de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN – 4730.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost verificaţi 24 de angajatori, s-au aplicat 14 sancţiuni contravenţionale: 7 amenzi, în valoare de 23000 de lei şi 7 avertismente. Pentru neconformităţile constatate s-au dispus 22 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Principalele neconformităţi constatate care au fost şi sancţionate sunt:

– angajatorul nu a respectat obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă;

– angajatorul nu a respectat prevederile legale privind acordarea repausului săptămânal;

– angajatorul nu a respectat obligaţia de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost verificaţi 25 de angajatori, s-au aplicat 29 de sancţiuni contravenţionale: 8 amenzi în valoare de 38000 de lei şi 21 de avertismente. Pentru neconformităţile constatate s-au dispus 29 de măsuri cu termene precise de rezolvare. Principalele neconformităţi constatate care au fost şi sancţionate sunt:

– accesul şi căile de circulaţie din staţia de alimentare cu GPL nu erau semnalizate corespunzător;

– angajatorul nu a realizat semnalizarea de securitate a zonelor unde pot apărea atmosfere explozive;

– acordarea echipamentului de protecţie era necorespunzător, acesta nefiind din materiale care nu pot produce descărcări electrostatice;

– la data controlului la punctul de lucru, societatea desfăcea produse tip gaz lichefiat, iar lucrătorul ce deservea instalaţia monobloc de tip SKID, nu deţine autorizaţie ISCIR;

– nu se respectă frecvenţa examenelor medicale periodice;

– unitatea nu a prezentat IP SSM privind folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locul de muncă;

– nu a luat măsurile necesare pentru ca lucrătorii să fie instruiţi conform prevederilor legale;

– semnalizarea de securitate insuficientă – indicatoarele de avertizare lipseau de la intrarea in zonele cu risc;

– nu a finalizat controlul medical periodic la noii angajaţi.