30 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 31.03.2022, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Polivalentă Ion Neagu, situată în municipiul Călăraşi, strada Alexandru Sahia, nr. 1.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor orare şi valoarea abonamentelor de acces pentru Bazinul de înot didactic ,,Dr. Daniel Ştefan Drăgulin”, situat în Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2C.
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr. 8, având număr cadastral 24230, număr carte funciară 24230, în suprafaţă de 289 mp, în favoarea domnului Iancu Constantin.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în proprietatea publică a municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi, a imobilului ,,Sediu gardieni”.
 6. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/30.08.2021 ,,privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Călăraşi a unor imobile situate în municipiul Călăraşi”.
 7. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/28.10.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 34024, în suprafaţă de 523 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Zăvoiului, nr. 3A.
 9. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilelor cu numerele cadastrale: 23315, 27025, 27029, 27017, 27018, 27019, 27020, 27021, 27022, 27023, 27026, 27027, 27028, 27030, 27031, 23789, 23790, 23791, 23792, 23327, 23323, 23322, 23321, 23320, 23319, 23318, 23317, 23316, 23314, 25970, 25972, 25969, 25971, teren arabil intravilan, situat în municipiul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind alipirea a şase terenuri situate în intravilanul municipiului Călăraşi, numere cadastrale 23405, 23406, 23407, 23408, 23409 şi 23539.
 11. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul municipiului Călăraşi, număr cadastral 29122 cu numărul cadastral 33377.
 12. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul municipiului Călăraşi, număr cadastral 26998 cu numărul cadastral 30552.
 13. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33350, în suprafaţă de 224 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Locomotivei, nr. 35A.
 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 773 mp, având număr cadastral 34199, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Bulevardul Gării, nr. 2A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sfinţii Martiri Brâncoveni”.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului.
 17. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/24.02.2022 privind actualizarea chiriei locuinţelor ANL situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 18. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 194/25.10.2013 privind darea în administrare gratuită a PT36 situat în Călăraşi, strada Dumbravei, către Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi şi trecerea în administrarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi.
 19. Proiect de hotărâre privind oprirea funcţionării centralei termice de zonă CT 29, aflată în exploatarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi.
 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă din bugetul local şi a listei cu ,,situaţiile deosebite” în care se acordă ajutoare de urgenţă.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ridicarea interdicţie temporară de construire pentru terenurile cu nr. cadastrale 32252, 32251, 30754, 32794 şi 32250”, situat în Aleea Măgureni (fost strada Măgureni nr. 1), municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Călăraşi.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru utilizarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice înființate în municipiul Călărași, investiție realizată în cadrul proiectului cu titlul ,,Înființare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul Călărași”.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ,,Consolidarea capacității Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călărași de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV 2”.
 26. Diverse.