14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

CAMPANIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR DESFĂȘURATĂ DE ITM PE PARCURSUL ANULUI 2022

Pe parcursul anului 2022, ITM Călăraşi va desfăşura „Campania naţională în domeniul construcţiilor”, în cadrul căreia se va urmării în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile. Campania se va desfăşura în perioada 01.04.2022 – 09.12.2022 şi va cuprinde trei etape:

– prima etapă se va desfăşura în lunile februarie – martie prin mediatizare, informare, conştientizare şi organizarea de dezbateri.

– a doua etapă se va desfăşura în lunile aprilie – noiembrie, constând în acţiuni de control şi verificarea măsurilor dispuse.

– a treia etapă va cuprinde centralizarea rezultatelor campaniei la nivel local şi a raportărilor.

În decursul anului 2021 au fost controlate un număr de 151 de societăţi comerciale, fiind constatate 402 de deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare cu termene precise şi au fost aplicate sancţiuni contravenţionale. Dintre neconformităţile constatate menţionăm:

– societatea nu a îngrădit, marcat şi semnalizat cu toate dispozitivele golurile tehnologice din incinta şantierului;

– societatea nu a asigurat în cantităţi suficiente EIP şi materiale igienico-sanitare pentru evitarea infectării/răspândirii virusului SARS CoV-2;

– fişa de instruire individuală nu are completată rubrica privitoare la timpul şi traseul normal de deplasare, de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers;

– societatea a asigurat EIP- ul conform normativului intern, dar unele sortimente prezentau uzură (bocanci) şi nu era purtat în integralitate de către toţi lucrătorii;

– societatea nu a asigurat căile de circulaţie (intrările în clădire) cu podini sigure şi solide în şantier;

– societatea nu a cuprins în fişele de post atribuţiile şi responsabilităţile de SSM, conform activităţii desfăşurate;

– unitatea nu a luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 (afişe, pliante, etc.);

– schela aflată în şantier nu avea montate toate elementele de siguranţă (ex: balustrade de protecţie solide);

– nu a fost prezentat la control planul propriu de securitate şi sănătate al şantierului;

– riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională cuprinse în planul de prevenire şi protecţie nu corespund cu riscurile de accidentare prevăzute în evaluarea riscurilor;

– societatea nu a numit prin decizie lucrătorii care acordă primul ajutor în şantier;

– societatea nu a marcat şi semnalizat cu toate dispozitivele zonele de lucru.