13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

CINCI AMENZI ÎN VALOARE DE 18 000 LEI, APLICATE DE INSPECTORII ITM CĂLĂRAȘI

În perioada 05 – 08.04.2022, s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţi şi sănătăţii în muncă, la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de fabricare a produselor de brutărie şi a produselor făinoase, a comerţului cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase în magazinele specializate.

Au fost verificaţi 40 de angajatori şi s-au aplicat 35 de sancţiuni contravenţionale: 5 amenzi, în valoare de 18 000 de lei şi 32 de avertismente. Pentru neconformităţile constatate s-au dispus 46 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Principalele neconformităţi constatate:

– angajatorul nu a respectat obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă;

– angajatorul nu a respectat prevederile legale privind acordarea repausului săptămânal;

– angajatorul nu a respectat prevederile legale referitoare la durata zilnică a timpului de muncă;

– nu a fost efectuată verificarea ISCIR a motostivuitorului aflat in dotarea societaţii;

– unitatea nu a luat masura verificării purtării în permanenţă a echipamentului individual de protectie de catre toti salariaţii;

– societatea nu a semnalizat cu toate dispozitivele, locurile de munca în care pot apărea atmosfere explozive;

– societatea nu a prezentat un document cu verificările periodice a tuturor echipamentelor de muncă din dotare;

– spaţiul destinat desfăşurării activităţilor este supraaglomerat, inclusiv datorită depozitării materiei prime .