28 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CĂLĂRAȘI

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, marţi, 12.04.2022, ora 12:00, care se va desfăşura prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia WhatsApp/SMS cu următoarea ordine de zi:

  • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022.
  • Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul ,,Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentaţiei tehnice pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) şi obţinerea Autorizaţiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiţii Varianta de ocolire Călăraşi”.