28 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI

Solicitanţii (soţ, soţie, fiu, fiică cu documente doveditoare sau împuternicitul legal al solicitantului) care au fost declaraţi eligibili pentru licitaţia/atribuirea unui loc de parcare de domiciliu/reședință/sediu din zona/zonele, conform listei de mai jos, sunt invitați să participe vineri, 29 aprilie, ora 09:30, la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi, la procedura de licitaţie/atribuire.

Absența de la procedura de atribuire/licitare va duce la pierderea dreptului solicitat.

 • PARCĂRI DE DOMICILIU bl. Agneza, str. Flacăra – Progresul LOCURILE: 1, 2, 3, 5, 13 (2 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC B2, B3, B4 str. Progresul – str. Flacăra LOCURILE: 18, 26, 31, 36, 37, 41 (1 solicitant)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC B18 + B19 + B20, str. Progresul (str. Gh. Lazăr – str. T. Vladimirescu)LOCUL: 2 (1 solicitant)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC bl. B21. sc. 3-4-5, B24. sc1, B25, B26 – BISTRO Progresul LOCURILE: 14, 17 (1 solicitant)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC B26 + B33, sc. 4, str. Dorobanţi LOCURILE: 4, 5 (1 solicitant)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC C3, C4, C5, C6, C7, C8 str. Cornişei LOCURILE: 16, 20, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41 (1 solicitant)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC D15, D16, D17, D14 sc. 2B, D18 sc. 2B (Jirlău 2) LOCURILE: 2, 5, 8, 10, 21, 22, 30 (1 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC E20+E22 sc. C+E21+E25 str. Năvodari LOCURILE: 35, 46 (2 solicitanti)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC E6 sc.E_ sc. F, E7 sc. F str. Năvodari LOCURILE: 7 (1 solicitant)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC F8 sc.A sc.B -str. Năvodari LOCURILE: 1, 3, 5, 6 (2 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC bl. H6 sc. B, bl. H7, bl. H8 şi bl.H9 sc. A – str. Sulfinei LOCURILE: 19, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54 (4 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC H5 – str. Zefirului LOCURILE: 5, 6, 7, 8 (2 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC i11, i12, i13 str. Zefirului, str. Sulfinei LOCURILE: 16, 36, 37, 45, 47 (1 solicitant)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC L20 si bl. L21 – str. Borcea LOCURILE: 1, 2, 3, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 36, 37 (1 solicitant)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC L33, bl.L34 şi bl.L35 – str. Parcului LOCURILE: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 19, 20, 23 (1 solicitant)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC L32 – str. Bărăganului LOCURILE: 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 (2 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC L40, bl. L41, bl. L43 şi bl. L44 – str. Bărăganului LOCURILE: 1, 15, 16, 17, 22 (1 solicitant)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC M1 M4, str. Lalelelor LOCURILE: 10, 13, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 45, 46 (3 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC N1 N2 N10 sc. 2-sc. 3, N11 sc.1-sc. 2, N12 sc. 3 – Prelungirea Bucureşti LOCURILE: 2-9, 11-15, 17-21, 24-27, 29-33, 35-45, 51-53, 55-57, 63-83 (3 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC B13, B14, B15, B16, B17, B18 str. Progresul LOCUL: 1 (3 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC B21 + B22 + B23 + B24, str. Progresul / str. Flacăra (str. T. Vladimirescu – str. Dorobanţi) LOCURILE: 13, 16 (3 solicitanti)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC bl.B20 sc. 1-sc.2, B25 sc. 2-sc. 3 IZOCON LOCUL: 24 (2 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC F1 + F2, str. Dumbravei LOCURILE: 1, 15 (4 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC i18, bl. i19 şi bl. i20 – str. Zăvoiului LOCUL: 25 (2 solicitanţi)
 • PARCĂRI DE DOMICILIU BLOC i38, i14, i39 sc. 1 – str. Zăvoiului LOCURILE: 5, 5A, 11, 19, 28 (9 solicitanţi)