29 februarie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ŞI PROTECŢIA PERSOANELOR

Având în vedere prevederile Legii nr. 333 din 8 iulie 2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, vă aducem la cunoștință următoarele:

Societățile comerciale și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora;

În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor economice pot organiza paza bunurilor cu una din formele prevăzute de lege – pază proprie sau pază prin societăţi specializate;

La unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor;

Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor economice;

Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază;

Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unităţii beneficiare, conform legii;

Neluarea măsurilor de organizare și funcționare a pazei bunurilor constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 100 la 10.000 lei.