1 februarie 2023

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

AMENZI PENTRU CEI CE NU RESPECTĂ CURĂȚENIA ÎN PARCURILE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI

A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Călăraşi cu nr. 125 din 19.04.2022, care pentru următoarele fapte care constituie contravenții puteți fi sancționat cu amendă de la 𝟖𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢 𝐥𝐚 𝟏.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢, dacă nu se respectă una din următoarele reguli:

  • arderea de resturi vegetale, menajere sau de altă natură în curţi, pe străzi, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate privată;
  • răsturnarea voită a coșurilor pentru gunoi, a pubelelor, a canapelelor și a celorlalte obiecte de mobilier urban, precum și ridicarea acestora și amplasarea în alte locuri decât cele stabilte de municipalitate;
  • aruncarea resturilor alimentare, a cojilor de alune, cojilor de semințe de orice fel, dovleac, floarea soarelui, a resturilor de legume sau fructe, a mucurilor de ţigară, biletelor de transport în comun, ambalajelor, pet-urilor, sticlelor, paharelor, cioburilor, ziarelor, revistelor, materialelor publicitare și a altor produse, pe străzi, trotuare, în parcuri și zone de agrement, săli de spectacole, gări, autogări, stații aparținând transportului public de persoane, în mijloacele de transport în comun și în alte locuri publice, altele decât coşurile pentru gunoi, pubelele sau containerele special amenajate în acest scop;

De asemenea, constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârșite astfel încât potrivit legii penale să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 𝟓𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢 𝐥𝐚 𝟏.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢, următoarele fapte:

  • circulaţia cu biciclete, scutere, motociclete sau alte autovehicule în parcuri, pe zone verzi şi pe aleile din incinta cimitirelor;
  • staţionarea autovehiculelor de orice fel pe zonele verzi ale municipiului, ocuparea domeniului public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public; pe lângă sancțiunea principală se dispune și măsura tehnico-administrativă de ridicare a autovehiculului;
  • ruperea, smulgerea sau distrugerea florilor și a spațiilor verzi din parcuri, peluze, jardiniere situate pe domeniul public;
  • mutarea, degradarea și murdărirea mobilierului urban, a canapelelor prin poziționarea pe spătarul acestora, picioarele fiind așezate pe tăblia destinată șezutului, murdărirea jocurilor pentru copii, a foișoarelor, a copertinelor amplasate pe raza municipiului;

Cei care surprind fapte de natura celor prezentate, sunt rugați să sune la Dispeceratul Poliției Locale Călărași: 0242. 313.525