10 iunie 2023

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

S-A MODIFICAT TARIFELE APLICATE DE SERVICIULUI PUBLIC PIEȚE ȘI OBOARE CĂLĂRAȘI

Primăria Municipiului Călărași prin Serviciului Public Piețe și Oboare Călărași, anunță că tarifele aplicabile reprezentând redevențe și chirii, au fost modificate printr-o hotărâre de consiuliu local privind actualizarea acestor prețuri, în ședința din data de 27 aprilie a.c

Modificarea a survenit deoarece costurile cu utilitățile și salarizarea au crescut semnificativ.

Totodată, evidența dinamică a creșterii prețurilor se coroborează cu recomandările Curții de Conturi Călărași, care a solicitat actualizări și ajustări ale prețurilor, în funcție de factorii determinanți care au dus la creșterile în cauză ale acestora.

Tarifele actualizate pentru chirii/redevențe sunt următoarele:

– Taxă pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie în Oborul mun. Călăraşi: 5 lei/zi;

– Taxe pentru vânzare de animale şi păsări în pieţe şi în Oborul de animale şi cereale:

a) bovine, cabaline, bubaline peste 6 luni: 5 lei/buc;

b) porcine peste 6 luni: 5 lei/buc;

c) porcine , bovine până la 6 luni: 2 lei/buc;

d) animale mici sau păsări cu excepţia puilor de o zi: 1 leu/buc;

– Taxă ocupare teren pentru amplasare aparate de îngheţată, sucuri , vată de zahăr: 15 lei/mp/zi:

– Taxă pentru prestări servicii diverse:

a) taxă închiriere cântare: 10 lei/buc/zi;

b) taxă folosire WC public: 1 leu;

– Taxă vânzare produse lactate si miere în sectoarele special amenajate în pieţele agroalimentare:

• cu contract: 10lei/loc de vânzare/zi;

• forfetar: 15 lei/loc de vanzare/zi.

– Taxă minimă de concesiune pentru spaţii comerciale:

a) Piaţa Big: 7€/mp/lună;

b) Bazar Big: 12€/mp/lună;

c) Piaţa Centrală: 5€/mp/lună;

d) Piaţa Cuza Vodă, Siderca, Obor, Mircea Vodă: 4 €/mp/lună;

e) Hanul Pieţii: 0,30€ /mp/lună;

f) Dumbrava Nouă:

– spaţii de vânzare: 1 €/mp/lună;

– spaţii de depozitare: 0,40 €/mp/lună.

– Taxă minimă de concesiune pentru terenuri destinate construcţiilor provizorii:

a) Piaţa Big: 5 €/mp/lună:

b) Piaţa Centrală: 3,5 €/mp/lună;

c) Piaţa Cuza Vodă: 3€/mp/lună;

d) Obor, Siderca: 1€ /mp/lună;

e) Dumbrava Nouă: 0,50 €/mp/lună;

– Taxă minimă concesionare spaţiu depozitare în pieţe (excepţie- Hanul Pieţii şi Dumbrava Nouă): 3 €/mp/lună;

– Taxă tarabă:

a) Piața Big (contract): 350 lei/lună;

b) Piața Big (forfetar): 15/lei/zi;

c) Piața Centrală, Cuza – Vodă: 5 lei/zi;

d) taxă tarabă piețe volante: 10lei/zi;

– Taxă pentru vânzare legume şi fructe la tarabă de către producători particulari cu volum mic de marfă: 2 lei/mp/zi;

– Taxă pentru utilizare platou în pieţele agroalimentare în vederea desfăşurării activităţilor de comerţ:

a) cu contract: 2 lei/mp/zi;

b) cu taxă forfetară zilnică: 5 lei/mp/zi;

– Taxe practicate la Târgul de Toamnă:

a) taxă pentru închiriere teren în vederea amplasării de localuri de alimentaţie publică şi parcuri de distracţie: 1 leu/mp/zi;

b) taxă pentru închiriere teren în vederea amenajării de magazine şi tarabe: 2 lei/mp/zi;

– Taxă furnizare utilități (apă și salubrizare):

a) Parc distracții: 1 leu/mp/zi;

b) Alimentație publică: 2 lei/mp/zi;

c) Alte activitati comerciale: 3 lei/mp/zi.

– Taxă pentru vânzare în Oborul de animale şi cereale:

a) taxă intrare pentru autovehicule de până la 1 tonă încărcate cu marfă: 20 lei/zi;

b) taxă intrare autovehicule de peste o tonă încărcate cu marfă: 50 lei/zi;

– Taxă rezervare tarabă: 150 lei/lună;

– Taxă minimă închiriere teren destinat amplasării construcțiilor ușoare: 10€/mp/lună;

– Taxă pentru participare la licitaţie: 200 lei;

– Taxă pentru documentație licitație: 200 lei;

– Taxă închiriere căsuță: 600 lei.

La facturare se ia în considerare cursul leu / euro din prima zi a lunii pentru care se emite factura.