29 februarie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

UN NOU PROIECT PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

În ședința ordinară a Consiliului Local municipal, desfășurată luni, 27 noiembrie, a fost adoptat Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”𝐑𝐄𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐒𝐏𝐀𝐓̦𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍 𝐈̂𝐍 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄𝐑𝐄𝐋𝐄 𝐑𝐄𝐙𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓̦𝐈𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈𝐍 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋 𝐂𝐀̆𝐋𝐀̆𝐑𝐀𝐒̦𝐈” componentă a proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2”, finanțat din POAT 2014-2020.

Proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2”, a fost depus în parteneriat cu ADR SUD Muntenia – Lider de parteneriat, Axa prioritară 1 – „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectiv specific 1.1 – „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature”, în cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020; și se află în etapa de implementare.

Proiectul presupune realizarea documentațiilor tehnice pentru viitoarele proiecte ce se vor depune de către Primăria Municipiului Călărași și are la bază două componente:

a) Mobilitate urbană prin promovarea utilizării mijloacelor alternative de transport

b) Regenerarea spațiului urban în cartierele rezidențiale din Municipiul Călărași

Conform Ghidului Solicitantului și prevederilor Contractului de finanțare, obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027.

Obiectivele principale ale Componentei ”REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ÎN CARTIERELE REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI” sunt:

– Reducerea consumului de enrgie electrică prin modernizarea sistemului de iluminat public prin montarea unor stâlpi metalici noi echipați cu aparate cu tehnologie LED;

– Scăderea cheltuielilor generate de iliminatul public prin montarea de aparate noi pe stâlpi metalici noi, echipate cu driver de comandă;

– Ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte;

– Diminuarea poluării luminoase prin amplasarea corespunzătoare a aparatelor de iluminat, folosirea corectă a distribuțiilor asimetrice, ale aparatelor de iluminat, în special în zonele unde parametrii principali măsurați sunt cei ai nivelului de iluminare;

– Folosirea materialelor ecologice pentru protecția mediului;

– Realizarea canalizației de fibră optică și alimentare cu fibră optică automate de trafic și stații inteligente de autobuz;

– Alimentarea cu energie electrică a instalațiilor electrice de iluminat public, ornamental, festiv cu bandă LED;

– Propunerea unui sistem Dual eolian și solar fără alimentare cu energie elctrică a iluminatului;

– Conservarea biodiversității și protecția faunei prin participarea la activități de conservare.

Valoarea totală a investiției este de 59.223.591,01 inclusiv TVA din care C+M este de 48.365.620,58 lei lei inclusiv TVA.