28 mai 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Terenuri, scoase la licitație de Primăria Municipiului Călărași

Primăria Municipiului Călărași a demarat a doua procedura privind concesionarea prin licitație publică, a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe.

Licitația va avea loc în data de 18.05.2021, la sediul Primăriei Municipiului Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași, ora 10:00.

Condițiile de participare se regăsesc în documentația de atribuire care se poate ridica de la Serviciul Investiții și Infrastructură (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost. Prețul este de 50 de lei și se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Călărași.

Data limită de depunere a ofertelor este de 17.05.2021, ora 14:00.