18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

S-a semnat contractul de finanțare „Creșterea eficienței energetice a Corpurilor A,B,C și D din Spitalul Judetean de Urgenta Dr.Pompei Samarian Calarasi”

Astăzi, 16 august, s-a semnat contractul de finanțare „Creșterea eficienței energetice a Corpurilor A,B,C și D din Spitalul Judetean de Urgenta Dr.Pompei Samarian Calarasi”.
Termenul de finalizare al proiectului este 31 decembrie 2023, iar valoarea acestuia este de 11.732.514,60 lei.
Principalele tipuri de lucrări ce vor fi realizate vizează îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirilor, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie electrică pentru unitatea medicală
prin implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice, precum şi montarea de parasolare pe faţadele însorite ale clădirilor.
Proiectul a primit finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 –’’Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon’’,
Prioritatea de investiţii 3.1 – ’’Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor’’, Operaţiunea B – ’’Clădiri publice”.
Semnarea contractului de finanțare prin Programul Operațional Regional(POR 2014-2020) și investițiile din ultimii ani readuc speranța unui spital modern.