30 noiembrie 2023

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

OBIECTIVELE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI PE ANUL 2023 PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ȘI TRANSPORTURI

Din bugetul aprobat al municipiului Călărași pe anul 2023, n procent de circa 64% din suma totală alocată în acest an investiţiilor preconizate a se realiza va fi direcţionat pentru finanţarea obiectivelor cuprinse în capitolele bugetare „Protecţia mediului” (16.433.000 lei), respectiv „Transporturi” (39.955.000 lei).

Lista cuprinde, în principal, proiectele cu finanţare europeană (POR 2014-2020) pe care trebuie să le finalizăm până la sfârşitul anului.

Cu fonduri proprii vom demara în cel mai scurt timp posibil şi proiectele de modernizare străzi în cartierele Măgureni şi Mircea Vodă pentru care au fost aprobate finanţările prin PNI Anghel Saligny.

Principalele obiective cuprinse în cadrul celor două capitole sunt:

PROTECȚIA MEDIULUI

 • Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local (strada București) în valoare de 13.419.000 lei
 • Lucrări complementare pentru obiectivul: Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului Călărași (pietonal) în valoare de 300.000 lei
 • Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului Călărași (pietonal) în valoare de 1.462.000 lei
 • PT + Execuție rețea canalizare menajară și pluvială Cartier Magureni, municipiul Călărași în valoare de 670.000 lei
 • Documentație avize – Canalizare str. Avram Iancu între str. Dobrogei și str. I.L.Caragiale în valoare de 422.000 lei.

TRANSPORTURI

 • Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în zona transfrontalieră Călărași-Silistra (promenada) în valoare de 15.260.000 lei
 • Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași și creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente în valoare de 3.710.000 lei
 • Sporirea gradului de mobilitate a populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași, POR 2014-2020 în valoare de311.000 lei
 • Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construire terminal intermodal de transport în zona vest (SIDERCA), POR 2014-2020 în valoare de 910.000 lei
 • Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete în valoare de 1.750.000 lei
 • Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public în municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport (autobuze) în valoare de 13.210.000 lei
 • Reparații capitale str. Viitor, municipiul Călărași în valoare de 2.706.000 lei
 • PT+Execuție ”Modernizare str. Mihail Kogălniceanu și bdul. 1 Mai, municipiul Călărași, județul Călărași” în valoare de 150.000 lei
 • PT+Execuție ”Reabilitare și modernizare strada Independenței, tronson str. Dobrogei – str. Păcii” în valoare de 150.000 lei
 • Întreținere aferentă ansamblului de blocuri G4,G5,G6 în valoare de 225.000 lei